Belasting- en retributiereglementen


Een overzicht met de vastgelegde tarieven en hun looptijd vind je hier.

Op de website van de FOD Financiën vind je verder alle info over belastingen en retributies.