Beleidsrapporten

Meerjarenplan 2020 - 2025 voor gemeente en OCMW

Artikel 254 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat het meerjarenplan moet worden vastgesteld vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de eerste bestuursperiode). Dat meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (tweede jaar van de bestuursperiode) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De voorbije maanden heeft het managementteam ook deze denkoefening gedaan en het resultaat kan u terugvinden in het meerjarenplan en de documentatie bij het meerjarenplan.

Meerjarenplan 2020 - 2025 -  gepubliceerd op 17 december 2019
Meerjarenplan 2020 - 2025 - documentatie bij het meerjarenplan - gepubliceerd op 2 december 2019
Omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025 - versie november 2020 

Meerjarenplanaanpassingen

Meerjarenplan 2020-2025; aanpassing 4 - gepubliceerd op 27 december 2022
Meerjarenplan 2020-2025; aanpassing 3 - gepubliceerd op 27 december 2021
Meerjarenplan 2020-2025; aanpassing 2 - gepubliceerd op 4 oktober 2021
Meerjarenplan 2020 - 2025 - documentatie bij het meerjarenplan; aanpassing 2 - gepubliceerd op 4 oktober 2021
Meerjarenplan 2020-2025; aanpassing 1 - gepubliceerd op 24 december 2020
Meerjarenplan 2020 - 2025 - documentatie bij het meerjarenplan; aanpassing 1 - gepubliceerd op 24 december 2020

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2020 - gepubliceerd op 1 juli 2021
Jaarrekening 2021 - gepubliceerd op 4 juli 2022