Leegstand

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt. Langdurige leegstand is een voorbode van verloedering met een negatieve impact op de leefbaarheid van de gemeente en doet bovendien de schaarste op de woningmarkt toenemen, waardoor de huur- en koopprijzen hoog blijven en zelfs opgedreven worden.

De strijd tegen de leegstand van gebouwen en woningen heeft pas effect als de gebouwen en woningen die als leegstaand of onafgewerkt beschouwd worden, ook belast worden. De Vlaamse wooncode stelt de gemeentebesturen aan als regisseur van het lokale woonbeleid. Het bestuur acht het, gezien de hoge woningprijzen, wenselijk dat het beschikbare woningbestand op het grondgebied van de gemeente optimaal benut wordt. Het belastingsreglement op leegstand heeft dan ook in de eerste plaats als doel het aanbod kwalitatieve woningen uit te breiden.