Attest wijze van teraardebestelling

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Je kan een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen, dat vermeldt

 • op welke begraafplaats je na je overlijden begraven of gecremeerd wilt worden
 • wat er met je as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes
 • voor welke begrafenisplechtigheid of ritueel je gekozen hebt

Bij elk overlijden gaat de dienst Burgerzaken na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren en of, in voorkomend geval, de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen kan je alleen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest aanvragen

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het Rijksregister ('Mijn Dossier')

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis