Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen met het document ‘laatste wilsbeschikking’.

Wie kan een laatste wilsbeschikking aanvragen

 • elke meerderjarige
 • de ouders of voogd in naam van een minderjarige (vanaf 16 jaar kan de minderjarige de beslissing wijzigen)

Als er geen laatste wilsbeschikking is, nemen de nabestaanden een beslissing bij het overlijden. 

Keuzes

In de laatste wilsbeschikking kan je laten registreren

 • of je kiest voor een begrafenis of een crematie
 • wat met de as gebeurt bij crematie:
  • begraving binnen een begraafplaats
  • bijzetting in een urnenmuur (columbarium)
  • verstrooiing in een strooiweide of in de zee
  • begraving, verstrooiing of bewaring buiten de begraafplaats
  • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats
 • volgens welke levensbeschouwing de uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn
 • of je een uitvaartcontract hebt

Wat meebrengen? 

 • je identiteitskaart
 • indien van toepassing, je uitvaartcontract

Tarief

gratis