Fasering en bereikbaarheid schoolomgeving Maarke

Werken rond schoolgebouw Maarke (update 30 oktober 2019)

De werken in de dorpskern van Maarke zijn momenteel volop aan de gang. Dit zorgt voor de nodige hinder voor bewoners, verkeer en zeker en vast ook de school.
De komende weken zal het niet altijd evident om de school met de wagen ter bereiken.
Via deze weg en via concrete informatie over veranderingen, proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werken rond de school, en de beste manier om deze te bereiken.

Verloop van de werken in de schoolomgeving

De aanleg van het vernieuwde dorpsplein rond de school is momenteel al enkele weken aan de gang. In september werd de betonverharding op de gewestweg, en alles wat daarbij hoort, aangelegd.

Ondertussen is het al mogelijk om op de uitgewassen betonverharding te rijden. Hou er rekening mee dat dit nog steeds deel uitmaakt van de werfzone en dat deze zone betreden met een voertuig op eigen risico is. 

In oktober werden de borduren geplaatst en is de aannemer gestart met het plaatsen van de kasseiverharding.

In de komende weken wordt er voortgewerkt aan de kasseiverharding op en rond het dorpsplein. Vanaf midden november is het mogelijk om de parking ter hoogte van de school te gebruiken, komende vanuit de Kokerellestraat.

Na aanleg van de kasseiverharding worden zitbanken, fietsenstalling en beplanting geplaatst en worden de laatste afwerkingen uitgevoerd.

Volgens de huidige planning worden de werken in de dorpskern begin 2020 gefinaliseerd.

Bereikbaarheid

Op onderstaand overzichtsplan worden volgende zaken aangeduid:

  • De werfzone: rood gearceerd
    • In deze zone is toegang met de wagen op eigen risico.
  • toegangsweg: groene pijl

De school is het best bereikbaar via deze toegangswegen (Kokerellestraat en Hasselstraat). Parkeren is mogelijk in deze straten, maar buiten de werfzone.

Vanaf midden november is het toegelaten om te parkeren in de werfzone in de Kokerellestraat.

Plan bereikbaarheid en werkzone

Deze regeling blijft gelden tot een volgende update van de bereikbaarheid.

Naarmate de werken vorderen zal de toegankelijkheid van de school steeds verbeteren.

Overzichtsplan

Rood: Werkzone
Groen: Toegangsweg

Overzichtsplan

Fasering

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs de N457 vanaf N60 tot de dorpskom van Schorisse zijn van start gegaan in het voorjaar van 2018. Het dossier dat in 2009 werd opgestart wordt eindelijk concreet. De werken zullen 2,5 jaar duren. Het einde wordt voorzien in de loop van 2020.

De werken zijn opgedeeld in een aantal fasen. De aangegeven fasering en timing zijn een inschatting en onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende de werken is een omleiding voorzien voor het doorgaand en zwaar verkeer. Voor lokaal verkeer worden lokale omleidingen aangegeven, die zullen uitgewerkt worden met de aannemer. 

10fasen_overzicht.JPG

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fases. Zodra de aannemer meer duidelijkheid kan geven met betrekking tot de uitvoering van de werken, zullen wij je via deze weg verder informeren.

Heb je vragen of wil je iets melden? Neem contact op met de dienst Patrimonium. Neem zeker ook een kijkje in onze rubriek 'Veelgestelde vragen', misschien vind je er een antwoord op je vraag. 

Fase 1: (AFGEWERKT)
Traject: N60 tot aan de Etikhovestraat
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Start: 19 maart 2018
Duur: 5 weken

Fase 2: (AFGEWERKT)
Traject: Etikhovestraat tot aan de ruilverkavelingsweg Puttene
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen 
Duur: 16 weken

Fase 3:
Traject: ruilverkavelingsweg Puttene tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Deze werken zijn momenteel in uitvoering. De werken tot en met de Wijmierstraat zijn uitgevoerd. Het overige gedeelte (vanaf de Wijmierstraat tot Schorisse) is gepland voor maart 2020.

Traject: N60 tot aan Geitenhoek (AFGEWERKT)
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De wegenis- en rioleringswerken in dit traject zijn afgerond. De verkeersborden zijn geplaatst, alle wegmarkering is aangebracht en de laatste opmerkingen werden opgelost. De weg is officieel opengesteld sinds 2 mei 2019. De signalisatie werd weggehaald en in overleg met de politie zullen bepaalde delen van de plaatselijke omlegging vervallen.

Fase 4:  (AFGEWERKT)
Traject: spoorwegovergang tot Etikhovestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De wegenis- en rioleringswerken in dit traject zijn afgerond. De verkeersborden zijn geplaatst, alle wegmarkering is aangebracht en de laatste opmerkingen werden opgelost. De weg is officieel opengesteld sinds 2 mei 2019. De signalisatie werd weggehaald en in overleg met de politie zullen bepaalde delen van de plaatselijke omlegging vervallen.

Fase 5:
Traject: Etikhovestraat tot Gansbeekstraat (Nederaalbeek)
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond, met uitzondering van de toplaag in asfalt. Het fietspad werd gegoten, en de opritten en bermen zijn aangelegd. De afwerking (toplaag, verkeersborden, belijning ... ) zal begin november in één beweging worden uitgevoerd tot centrum Maarke.

Fase 6:
Traject: Gansbeekstraat (Nederaalbeek) tot kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond. Het fietspad werd gegoten, en de opritten en bermen zijn aangelegd. De afwerking (toplaag, verkeersborden, belijning ... ) zal in één beweging worden uitgevoerd tot centrum Maarke.

Fase 7:
Traject: Borgtstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
Ook de Borgtstraat kreeg al een nieuwe riolering en wegenis en de opritten zijn aangewerkt. Er moeten nog enkele aanpassingen gebeuren nadat de riolering in de Maarkeweg is aangelegd en hier en daar dient nog iets aangepast te worden. Voor de rest is deze straat afgewerkt.

Fase 8:
Traject: Wijmierstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De rioleringswerken in de Wijmierstraat zijn afgerond en zowel onderlaag als toplaag in asfalt zijn aangelegd. Op enkele afwerkingen en aanpassingen na, is deze straat volledig afgewerkt.

Fase 9:
Traject: kruispunt met Ellestraat en Eikenberg tot dorpskern Maarke
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken 
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond. Het fietspad werd gegoten, en de opritten en bermen zijn aangelegd. De afwerking (toplaag, verkeersborden, belijning ... ) zal begin november in één beweging worden uitgevoerd tot centrum Maarke. Aangezien de dorpskern zelf nog niet afgewerkt is, zal op deze fase voorlopig nog enkel plaatselijk verkeer worden toegelaten.

Fase 10:
Traject: dorpskern Maarke
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De rioleringswerken in deze fase zijn volledig afgewerkt en de uitgewassen betonverharding is gegoten. Momenteel is men volop bezig met het aanleggen van de verharding in mozaïekkeien. Na aanleg van de verharding in mozaïekkeien worden zitbanken, fietsenstalling en beplanting geplaatst en worden de laatste afwerkingen uitgevoerd.
Volgens de huidige planning worden de werken in de dorpskern begin 2020 gefinaliseerd.

De omleiding voor lokaal en plaatselijk verkeer richting Oudenaarde loopt via N454 (Stene) en N8. De dorpskern van Maarke is bereikbaar via de Hasselstraat of Kokerellestraat.

Fase 11:
Traject: dorpskern Maarke tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
In deze fase worden alle werken uitgevoerd die buiten de rijweg liggen (grachten, fietspad, taluds, ... ). Vanaf februari 2020 zal ook de riolering (waar voorzien) en rijweg worden aangelegd over dit traject.
Einde van de wegeniswerken is voorzien voor mei 2020.


Daarna zal enkel nog afwerking, zoals signalisatie en belijning moeten uitgevoerd worden.