FAQ's

Hoe lang zullen de werken duren?

De werken zullen 2,5 jaar duren. Het einde van de werken wordt geschat in de loop van 2020. De aangegeven fasering en timing zijn een inschatting en onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte omtrent de vooruitgang van de werken.

Wat is het verschil tussen de voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen en de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken?

De voorbereidingswerken betreffen het verzekeren van de afwatering, het rooien van hagen ... Ze zijn minder ingrijpend dan de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken. Gedurende de voorbereidende werken zal de rijweg niet (volledig) opengebroken worden. Na deze voorbereidende werken kunnen de nutsmaatschappijen aan de slag. Pas daarna starten de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken. 

Hoe kan ik tot aan mijn woning geraken?

Tijdig worden lokale omleidingsroutes geplaatst door de aannemer. Om de voortgang van de werken te verzekeren vragen wij de ruime omleidingsroute te volgen indien niet noodzakelijk in de buurt van de werken moet zijn.

Dagelijks komt er een verpleegster of maaltijdbedeling.
Ik ben zelfstandige en ontvang dagelijks leveringen.
Zal mijn woning dagelijks bereikbaar zijn?

Neem zeker contact op met de dienst Patrimonium (055 33 46 63). Wij houden zo goed als mogelijk rekening met je persoonlijke situatie en nemen de nodige voorzorgen. 

Kan ik op mijn oprit?

Doorgaans zullen opritten buiten de werkuren bereikbaar zijn voor bewoners. Er wordt gebruik gemaakt van tijdelijke steenslag om toegankelijkheid te verzekeren. Indien dit uitzonderlijk niet het geval is, word je hiervan vooraf op de hoogte gebracht. De aannemer die de werken uitvoert zal tijdig een briefje in je brievenbus steken.

Wat als ik niet tot aan mijn oprit kan geraken?

Indien je oprit tijdelijk niet toegankelijk is, zal het gemeentebestuur de nodige parkeerplaatsen voorzien. Wij vragen je om je voertuig tijdig te verplaatsen zodat de uitvoering van de werken niet verhinderd wordt.

Wat met de betrokken handelaars?
  • Handelaars die door de werkzaamheden minder goed bereikbaar zijn, kunnen een beperkte signalisatie aanbrengen.
  • Handelaars die hinder ondervinden van de werken, kunnen aanspraak maken op een hinderpremie van de Vlaamse overheid. Voor meer informatie en om je hinderpremie aan te vragen kan je terecht op www.vlaio.be/hinderpremie.
Wat met de bussen van De Lijn?

Alle info in verband met de bussen van De Lijn, de routes en eventuele tijdelijke haltes vind je op www.delijn.be. Je kan er inloggen op 'mijn lijn' om je persoonlijke situatie te bekijken. 

Hoe wordt afvalophaling geregeld indien de weg niet toegankelijk is voor de vuilniswagen?

Indien de vuilniswagen niet tot aan je woning kan, zal de aannemer instaan voor het collecteren van afval. De aannemer zal op dat moment concrete afspraken maken met de betrokken bewoners.