Schoolraad

Wie zijn wij?

Onze schoolraad bestaat uit ouders, personeel en mensen uit de lokale gemeenschap. Elk proberen wij de voelsprieten te zijn voor wat leeft bij onze achterban. Per school hebben we steeds één vertegenwoordiger:

 • Ouders: Eveline Verstraete (Nukerke) en Fien Beckaert (Maarke-Kerkem)
 • Personeel: Veerle Van Den Haute (Nukerke) en Julie Blommaert (Maarke-Kerkem)
 • Lokale geleding: Karen Vandermeulen (Nukerke) en Ingrid Dejonckheer (Maarke-Kerkem)
 • Hilde Van den Berghe (directeur) en Isabel Van Quickelberghe (Schepen van Onderwijs) wonen onze vergaderingen ook bij

Wat doet onze schoolraad?

Om de belangen van de kinderen, de ouders en de personeelsleden van de school te behartigen, overlegt onze schoolraad met en geeft het advies aan het Schoolbestuur over een aantal belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld:

 • het schoolreglement
 • de samenwerking tussen de school en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school
 • de jaarplanning van de activiteiten op school en daarbuiten
 • de planning van de lestijden en vakanties
 • aanpassingen en verbouwingen aan de school
 • samenwerking met andere scholen
 • het busvervoer
 • de opvang op de school
 • de nascholing en bijscholing van leerkrachten

Heb je een vraag over de werking van de school? Heb je een voorstel om iets te veranderen of te verbeteren? Wil je meer weten over de samenwerking van de school?
Neem gerust contact met ons op. Alle ideeën en vragen zijn welkom! We bespreken ze graag op onze schoolraad. Je kunt ons bereiken via de voorzitter per e-mail: kvandermeulen@telenet.be.