Uniek woonproject in Puttene 

Wanneer men aan Maarkedal denkt, dan denkt men aan landelijkheid en rust. Onze gemeente wordt dan ook tot ver buiten zijn grenzen geroemd voor zijn gezelligheid en natuurschoon. Er zit echter ook een keerzijde aan die medaille; hoge woningprijzen en weinig beschikbare betaalbare woningen.  Met een nieuw en uniek woonproject in Puttene willen we Maarkedallers de kans geven in eigen gemeente te blijven wonen.

afbeelding woonproject puttene

Meer nog dan in de buurgemeenten, swingen in Maarkedal de woningprijzen de pan uit. Dat is een probleem dat door vele Maarkedallers wordt ervaren. Het stabiele en sociale weefsel van de gemeente wijzigt omdat mensen (vaak jonge koppels) moeilijk in de streek kunnen blijven wonen. Door die voortdurende sterk wijzigende bevolkingssamenstelling versmalt de basis van het gemeenschapsleven en verliest het wonen in de gemeente daardoor ook een belangrijke sociale dimensie.

Vooral jonge inwoners moeten tegen hun eerdere bedoelingen in, steeds vaker op zoek naar goedkopere alternatieven buiten onze gemeente. Als gemeente willen we met dit nieuwe woonproject Maarkedallers de kans geven in eigen gemeente te blijven wonen; door het creëren van een nieuw aanbod van 15 woningen en door bij de verkoop voorrang te geven aan mensen van Maarkedal en mensen die een band met de gemeente kunnen aantonen. Om die redenen werd de voorbije maanden gewerkt aan een nieuw en duurzaam woonproject in het hart van onze gemeente. Het huidige speelplein en de grasvlakte naast het nieuwe rusthuis zullen dan ook zeer ingrijpend wijzigen. Het wordt een uniek project waar men kwaliteitsvol in het groen kan wonen.

Enkele maanden geleden werden het architectuuratelier Benoit Ottevaere en het BurO Groen aangesteld als ontwerpers voor de ganse site. Zij kwamen als laureaat (uit 9 deelnemers) uit de offerteaanvraag die eind vorig jaar werd gelanceerd. Met de keuze voor Ottevaere en BurO Groen hebben we gekozen voor een architecturaal waardevol project dat de wijk Puttene ingrijpend zal veranderen. Ook zal het nieuwe ontwerp een antwoord bieden op het probleem van het vele sluipverkeer dat Puttene elke dag doorkruist.

afbeelding woonproject puttene

Bij het formuleren van het voorstel, werd er gezocht naar een goede balans tussen enerzijds het scheppen van ruimtelijke kwaliteiten en  anderzijds het inplanten van een woningengroep waarbij de oriëntatie en de relatie met de omgeving centraal staan.

De woningen geven allemaal uit op een centraal park/plein. Er moet een park ontstaan voor de ruime buurt, waar ruimte is voor ontmoeting, samenkomen, spelen en ontspannen. De parkomgeving wordt hoofdzakelijk vormgegeven door gazonvlakken met de bestaande wilgengroepen, aangevuld met nieuwe bomen en een padenstructuur die ontstaat door logische looplijnen, waarbij de functie de vorm bepaalt.

 

Door auto’s te mijden in het binnengebied, kan het doel bereikt worden om een aangename, veilige en  kwalitatieve groen ruimte te creëren.

afbeelding woonproject puttene

Door de vormgeving wordt het langdurig parkeren in het binnengebied ontmoedigd. Er worden  voldoende parkeerplaatsen voorzien aan de rand van het binnengebied, door middel van extra parkeerzones aan de rand van het projectgebied.

De woningen zijn licht en ruimtelijk en een moderne interpretatie van de landelijke woning. Dit vertaalt zich zowel in de vormgeving, als in het materiaalgebruik. Er werd naar gestreefd om een eenvoudig duurzaam model te creëren. De woning werd bewust compact gehouden. De woningen zijn telkens per 2 of per 3 geschakeld. Binnen deze schakeling worden de gevels maximaal benut om de relatie met het omliggend groen te versterken.