Woonkwaliteit 

Iedereen heeft recht op menswaaridg wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid bevorderd worden. Met de Vlaamse Wooncode legt de Vlaamse overheid een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op.

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, en veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

Alle informatie vind je op de website wonen-vlaanderen.be.

Wonen Oost-Vlaanderen
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Tel 09 265 45 11
Fax 09 265 46 11