Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening legt de spelregels vast volgens dewelke de ruimte planmatig wordt ingericht en benut. Bij het opstellen van de regels houdt men rekening met de individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte.