Stormschade 25 januari 2014 

Zaterdagavond 25 januari 2014 doorkruiste een windhoos Maarkedal. Een aantal inwoners liepen hierdoor schade op aan hun eigendom.

De provincie verzamelt de nodige gegevens om een dossier in te dienen bij de minister van Binnenlandse aangelegenheden om de windhoos als natuurramp te laten erkennen. Als je zelf ook schade hebt door de storm, dan onderneem je best volgende stappen:

  1. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij (brandverzekering)
  2. Neem zoveel mogelijk foto’s als bewijsmateriaal
  3. Bezorg ons voor vrijdag 14 februari een opsomming van de schade en een schatting van het bedrag van de totale schade
  4. Hou offertes en facturen van herstelwerken bij
  5. Nog vragen? Neem dan contact op met de dienst Openbare Werken op het nummer 055/33.46.44

Alle gegevens worden door ons gebundeld en overgemaakt aan de gouverneur. De gouverneur zal dit op zijn beurt overmaken aan de bevoegde ministerdie de windhoos al dan niet erkend als ramp, waarna alle getroffenen zullen ingelicht worden.

Enkel schade die niet door de verzekeringsmaatschappij vergoed wordt komt in aanmerking voor een tussenkomst via het rampenfonds. Om de volledige omvang in kaart te kunnen brengen, mag je ons echter ook op de hoogte stellen van schade die reeds door de brandverzekering werd vergoed.