Ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Nederaalbeek 

Voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de Vallei van de Nederaalbeek, werd door Ruimte Vlaanderen advies gevraagd in het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage (MER).

De dienst MER heeft beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is, aangezien het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER en in het Administratief Centrum.

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan je downloaden door op www.mervlaanderen.be voor ‘dossierdatabank’ te kiezen. Je vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL15227.