Openbare werken 

De dienst openbare werken beperkt zich niet tot taken en opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op wegen- en rioleringswerken. Hieronder vallen ook het begraafplaatsenbeheer, de nutsmaatschappijen, leveringen en diensten, waterlopen, signalisatie, voet- en fietspaden, voet- en buurtwegen, gemeentelijk patrimonium, overheidsopdrachten,…