Nutsvoorzieningen 

Een woning is pas comfortabel wanneer ze een aantal basisvoorzieningen heeft zoals een aansluiting op het elektriciteits- en gasnet, de waterleiding, de riolering, ... 

Dit zijn de distributeurs van water, elektriciteit, gas en kabeltelevisie op het grondgebied van Maarkedal. Je kan bij hen terecht voor aanvragen of bij panne.

 Water:   FARYS
 Gas en elektriciteit:   Eandis
 Televisie:

 

Telenet 
Belgacom

Sinds de vrijmaking van de markt is er een grote keuze aan leveranciers die elektricteit, gas, televisie en telefonie aanbieden. Websites zoals de Vlaamse Regulariseringsintantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, Energiekampioen.be of Aanbieders.be maken je wegwijs in het grote aanbod.

Logo VREG Energiekampioen.beLogo

Vervoerspijpleidingen ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

In Maarkedal liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Fetrapi.

 

Werken in het vooruitzicht? Meld je plannen!

Heb je werken in het vooruitzicht, dan moet je je plannen melden aan de netbeheerders. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van KLIM of KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadigingen te vermijden.

 

Wat als je iets vreemds opmerkt?

Merkt je een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet,... 

- Rook niet en gebruik geen gsm in de onmiddellijke omgeving.

- Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas).

- Bel de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies.

- Verifieer via radio, tv, internet of teletekst of er instructies worden gegeven door lokale overheden.