Uithangborden en publiciteitsinrichtingen 

Voor het plaatsen van permanente uithangborden en publiciteitsinrichtingen moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. 

Er zijn enkele uitzondelingen. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van de volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden: 

  • de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 m².
  • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte inneemt.
  • publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen.
  • publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid.
  • door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage.
  • verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen.
  • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m² en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.