Toekennen van huisnummer 

Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is. 

Bij nieuwbouw of verbouwing kan je een nieuw huisnummer aanvragen.

Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw aanpalen, zoals garages, loodsen, bergplaatsen, stallen, werkplaatsen, worden beschouwd als gewone bijhorigheden van het hoofdgebouw en hoeven geen afzonderlijk huisnummer te hebben.

 

Hoe aanvragen ?

Het toekennen van huisnummers aan woongelegenheden en firma's gebeurt gratis door de dienst Burgerzaken (tel 055 33 46 46). Heb je plannen van de woning of het appartement, dan breng je deze mee met een schets van de inplanting en de nummering van de aangelegen panden. Als de ligging van de woning of de bestaande situatie niet helemaal duidelijk is, komt een medewerker ter plaatse en kent een huisnummer toe. Nadat je huisnummer werd toegekend, moet je nog de ophanging van je huisnummer aanvragen bij de Technische Dienst.