Herstelling openbaar domein 

Heb je plannen om te bouwen, af te breken, een oprit aan te leggen of te renoveren en moet je daarbij openbaar domein innemen? Dien minimum vier weken vooraf een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur zal je inlichtingen verschaffen over de te voorziene veiligheidsmaatregelen (verkeersborden, parkeerverbod,...)

Indien je bij de werkzaamheden schade aanbrengt, ben je gehouden het openbaar domein in de oorspronkelijke staat te laten herstellen door een erkende aannemer.


Inname openbaar domein 

Je verhuist binnenkort en je wil parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen...

Je plant verbouwingen en je wil  een container vóór de woning plaatsen of er moet een stelling op het openbaar domein geplaatst worden...

Je wenst bouwmaterialen, een kraan, een hoogtewerker, enz. tijdelijk op het openbaar domein te plaatsen...

Je trouwt binnenkort en je wil parkeerruimte voorzien voor de ceremoniewagens...

Vanaf nu kan je je toelating tot inname openbaar domein digitaal aanvragen door dit aanvraagformulier ingevuld terug te bezorgen aan de Technische Dienst of te mailen naar klara.de.coker@maarkedal.be.

Je vraagt de toelating ten minste 14 dagen op voorhand aan. Als je de toelating sneller nodig hebt en er is geen signalisatiemachtiging vereist, kom dan langs bij de Technische Dienst.