Advies, klachten en vastgoedinformatie 

Advies

De medewerkers van de Technische Dienst verlenen je graag advies over de bestemming van gronden of de te volgen procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Wil je meer weten, heb je concrete plannen en vragen, wil je de stedenbouwkundige voorschriften kennen, dan maak je best een afspraak met één van onze deskundigen.

 

Klachten

De naleving van bouwvoorschriften en van de bepalingen volgens afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen is niet enkel een plicht maar draagt bij tot een aangename en respectvolle leefomgeving. 
Een bouwaanvraag kadert altijd in een context. De vrijheid van de aanvrager begint daar waar hij respect opbrengt voor de vrijheid van een ander en eindigt dus daar waar hij de vrijheid van een ander belemmert.

Via het politiesecretariaat  kan je een probleem of klacht registreren over eventuele stedenbouwkundige inbreuken of overtredingen. 

 

Vastgoedinformatie

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze stedenbouwkundige informatie aan te vragen . Er moet een retributie van 100 euro betaald worden bij de aflevering van deze informatie.