Vanaf 1 januari 2018 worden de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’.  

Vroeger werden de verschillende aanvragen door twee afzonderlijke diensten behandeld en moest je in sommige gevallen zowel bij de dienst ruimtelijke ordening als bij de milieudienst een vergunning aanvragen. Voortaan kunnen alle vergunningsaanvragen worden ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd en zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van het project gezamenlijk worden beoordeeld.
Dat is efficiënter, bespaart tijd, zorgt voor duidelijkere beslissingen en biedt meer rechtszekerheid!

Met de omgevingsvergunning zullen ook de procedures en aanvraagformulieren grondig wijzigen: een ideale gelegenheid om zo veel als mogelijk digitaal te gaan werken.
Architecten en milieudeskundigen zijn sowieso verplicht hun dossiers digitaal in te dienen via het ‘omgevingsloket’, het online uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid.
We willen ook onze inwoners aanmoedigen hun aanvragen voor handelingen zonder architect digitaal in te dienen via dit omgevingsloket. Dit kan online, maar ook op afspraak aan het loket van de dienst omgeving en wonen in het administratief centrum; een medewerker helpt jou hier graag bij!

Meer informatie over de omgevingsvergunning kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je kan ook steeds terecht bij onze dienst Omgeving en Wonen – 055 33 46 44 

Bouwen en verbouwen 

Bouwen of verbouwen doen de meesten onder ons niet zo vaak. Het is dan ook iets wat je best onmiddellijk goed doet, als je levenslang van alle comfort in je woning wilt kunnen genieten.

Waar hou je best rekening mee ?