Omwisselen buitenlands rijbewijs 

Een buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs als het door de Belgische staat erkend wordt en als de geldigheidsdatum niet verstreken is. Omwisseling is niet onmiddellijk verplicht, maar moet wel gebeuren voor de geldigheidsdatum verstrijkt.

Het is wel nodig je rijbewijs te laten kopiëren en registreren (Europese lidstaten) op de dienst Burgerzaken. Je kan dan in geval van verlies of diefstal een duplicaat aanvragen.

Je brengt hiervoor je buitenlands rijbewijs mee en één pasfoto.  De omwisseling naar een Belgisch rijbewijs kost 22 euro.

Op de site van de FOD Mobiliteit vind je meer informatie.