Duplicaat 

Bij verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van het rijbewijs heb je een duplicaat nodig. Je komt langs bij de dienst Burgerzaken. In geval van verlies of diefstal moet je eerst aangifte doen bij de politie!

Je brengt volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • een aanvraagformulier afgeleverd door de politie (bij diefstal en verlies)
  • je oude rijbewijs (als de aanvraag gebeurt n.a.v. beschadiging, verouderd rijbewijs...)

Een duplicaat kost 22 euro en wordt afgeleverd binnen maximum 3 werkdagen.