Aanvraag rijbewijs 

Een voorlopig rijbewijs moet persoonlijk worden aangevraagd op voorlegging van de identiteitskaart en het formulier van het examencentrum, dat je krijgt als je slaagt voor het theoretisch examen. Als je geslaagd bent voor het praktisch examen, kan je een definitief rijbewijs aanvragen op de dienst Burgerzaken. 

Je brengt volgende documenten mee

  • het aanvraagformulier dat je op het examencentrum kreeg
  • je identiteitskaart
  • eventueel medisch attest (voor de categorie C en D of bezoldigd vervoer)
  • eventueel vorig rijbewijs (bij verhoging categorie, verlengingen,...)

Zowel een voorlopig als een definitief rijbewijs kost 22 euro. Beide documenten worden afgeleverd binnen de drie werkdagen. 

Meer informatie over mobiliteit en de wegcode vind je hier.