Rijbewijs 

Mobiliteit of het mobiel zijn is een belangrijk gegeven in onze samenleving. Een rijbewijs is één van de grote voorwaarden als het over een gemotoriseerd voertuig gaat.

Afhankelijk van het soort vervoermiddel heb je een ander soort rijbewijs nodig. Dit rijbewijs kan je aanvragen op de dienst Burgerzaken.

Er zijn daarnaast ook voorlopige rijbewijzen voor wie in een rijopleiding zit of internationale rijbewijzen voor wie naar een land buiten Europa reist waar het Belgisch rijbewijs niet erkend wordt.

Je kan ook een duplicaat aanvragen of een buitenlands rijbewijs laten omwisselen.

Rijbewijzen van voor 1989 

Enige toelichting over de geldigheid van oude rijbewijzen als gevolg van de berichtgeving in de media. Het gaat in deze berichtgeving over rijbewijzen die zijn uitgereikt voor 1 januari 1989.

De rijbewijzen in kwestie zijn nog steeds geldig (tot 2033). Er kan zich een probleem voordoen, vooral in het buitenland, voor bepaalde categorieën die op dit rijbewijs niet als dusdanig zijn aangeduid (vb. vroeger kreeg een houder van categorie B automatisch categorie A) maar waarvan hij wel degelijk houder is.

Nochtans, indien het rijbewijs beschadigd is of indien de foto niet meer gelijkend is (wat met een rijbewijs van meer dan 26 jaar mogelijk is), moet men een vernieuwing van het rijbewijs aanvragen, overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Vanaf 2033 zal enkel het bankkaartmodel nog geldig zijn.

Voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs (bankkaartformaat) dient u langs te komen op de dienst burgerzaken. De kostprijs is 22 euro en je moet geen foto meebrengen, we gebruiken de foto van op de identiteitskaart.