Noodnummers en hulpverlening 

Aids- en Soatelefoon 078 15 15 15
Amnesty International Vlaanderen 03 271 16 16
Autisme-telefoon 078 152 252
Ambulance / Ziekenwagen 100
Antigifcentrum 070 245 245
AZ Oudenaarde 055 33 61 11
AZ Ronse 055 23 30 11
Brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening 100 en 112
Brandwondencentrum (Gent) 09 240 34 90
Card Stop 070 344 344
Child Focus (vermiste en seksueel uitgebuite kinderen) 116 000
Civiele bescherming 053 66 67 95
Diabetes infolijn 0800 96 333
Druglijn 078 15 10 20
Gasreuk 0800 650 65
Holebifoon 0800 99 533
Kankerfoon 0800 15 800
Kinder- en jongerentelefoon 102
Meldpunt bejaardenmis(be)handeling 078 15 15 70
Politie - dringende oproep 101
Politie wijkcommissariaat Maarkedal 055 33 46 49
Politiezone Brakel 055 42 60 00
Rode Kruis 105
Tele-onthaal 106
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 09 216 73 30
Wachtdienst apothekers 0903 99 000
Wachtdienst huisartsen 055 30 40 30
Wachtdienst tandartsen 090 33 99 69
Zelfmoordlijn 02 649 95 55
Ziekenwagen 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apothekers

Apotheek N60
Nukerkestraat 2
9681 Maarkedal
Tel 055 21 64 64

Apotheek De Splenter
Etikhoveplein 14
9680 Maarkedal
Tel 055 31 49 78

Apotheek Velghe
Zottegemstraat 24
9688 Maarkedal
Tel 055 45 56 81

Wachtdienst Apothekers
Tel 0900 10 500
www.apotheek.be

 

Huisartsen

Dr. Lietaer Rik
Pontstraat 39
9681 Maarkedal
Tel 055 21 84 68

Dr. Wijnand Armand
Schorissestraat 33A
9688 Maarkedal
Tel 055 45 56 52

Dr. Foret Tony
Nukerkestraat 10
9681 Maarkedal
Tel 055 45 78 65

Wachtdienst Huisartsen Horebeke-Maarkedal-Mater
Tel 055 30 40 30

 

Tandartsen

Ghys Philippe
Etikhoveplein 9A
9680 Maarkedal
Tel 055 31 72 38

Huysman G
Nukerkeplein 3A
9681 Maarkedal
Tel 055 21 04 18

Wachtdienst tandartsen
Tel 090 33 99 69