Schoolroutekaart 

Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Maarkedal

Maarkedal is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in trage wegen voor fietsers en ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, de jeugdvereniging of andere openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de gemeente Maarkedal, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, dit jaar een schoolroutekaart, waarmee we de kinderen willen aanmoedigen de fiets te gebruiken en op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

* geeft een overzicht van de veilige fietsroutes
* duidt de veiligste wegen aan
* markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen
* biedt juiste informatie aan over de fietsuitrusting
* maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker
* moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen
* geeft tips over veilig fietsen
* toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden
* geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer
* geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen

Naast de papieren kaart is er ook een digitale schoolroutekaart. Deze bevat dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden...). De digitale schoolroutekaart vind je op https://www.route2school.be/login/ovmap/maarkedal.


Maarkedal kiest voor 30/50/70 

In zitting van 24 juni 2015 besliste de gemeenteraad over de invoering van drie snelheidszones op haar grondgebied. Voortaan wordt Maarkedal ingedeeld in zones waar je maximaal 30, 50 of 70 km per uur mag rijden. Deze beslissing moet de verkeersveiligheid, de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de verkeersleefbaarheid ten goede komen.

Het grondgebied werd in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer ingedeeld in snelheidszones waarbij rekening werd gehouden met de functie van de wegen, de afbakening en de aard van de verblijfsgebieden en de plaatselijke ruimtelijke omstandigheden.

  • 30 km/u in schoolomgevingen;
  • 50 km/u in bebouwde kom;
  • 70 km/u in buitengebieden

In een zone blijft de snelheid altijd gelijk. Elke zone wordt aangeduid met een opvallend verkeersbord: een groot wit rechthoekig bord met de vermelding ‘zone’ en de geldige snelheidsbeperking. De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Ze moeten, in tegenstelling tot gewone snelheidsborden, niet herhaald worden aan elk kruispunt.

Hier kan je het volledige verkeersreglement nalezen.