Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan 

In het  Gemeentelijk Algemeen Nood- en InterventiePlan (GANIP) staat beschreven hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het bevat de nodige informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren en om het multidisciplinair optreden te regelen. Het plan voorziet de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medici, ...) ten tijde van een ramp of een zwaar ongeval. 

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, bedrijven met brandgevaar, ...). De gemeente probeert deze gegevens in het GANIP up to date te houden door jaarlijks een up-date te doen.

Klara De Coker
Noodplanningsambtenaar
Tel 055 33 46 44
klara.de.coker@maarkedal.be