Subsidie voor dorpsfeesten

Feestcomités die een dorpsfeest organiseren voor alle inwoners van onze gemeente (of een deelgemeente), komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Met deze subsidie erkent het gemeentebestuur het belang van gemeenschapsvormende initiatieven, meer bepaald activiteiten die het sociaal contact tussen mensen bevorderen.

Ook voor deze subsidie gelden een aantal voorwaarden. Een ervan is dat het dorpsfeest bestaat uit minstens drie verschillende deelactiviteiten, gespreid over een dag of (verlengd) weekend.

Alle voorwaarden vind je in het 'Reglement feestcheque voor buurtinitiatieven en subsidie voor de organisatie van dorpsfeesten'.