Feestcheque voor buurtfeesten

Organiseer je een buurtfeest voor de hele straat of buurt? Dan kom je in aanmerking voor de feestcheque!
Met de feestcheque ter waarde van maximum 75 euro wil het gemeentebestuur initiatieven, die de sociale contacten in een buurt positief beïnvloeden, stimuleren en een duwtje in de rug geven.

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden. Zo is de feestcheque er uiteraard niet om privéfeestjes te sponsoren. Een buurtfeest richt zich tot alle inwoners van de straat, buurt of wijk, met een minimum bereik van 15 woningen. Een buurtfeest wordt georganiseerd door minstens drie initiatiefnemers.

De feestcheque is een tegemoetkoming voor gemaakte organisatiekosten, zoals huur van tafels en stoelen, een optreden, animatie, techniek ... Kosten voor eten en drank komen niet in aanmerking.

Alle voorwaarden vind je in het 'Reglement feestcheque voor buurtinitiatieven en subsidie voor de organisatie van dorpsfeesten'

 

De aanvraag wordt ten laatste ingediend op 31 maart 2022, voor een activiteit die plaats vindt in het volgende jaar.

Wanneer het budget niet is opgebruikt door de aanvragen van 31 maart, kunnen latere aanvragen nog in aanmerking komen. Dan geldt het principe 'first in, first out', tot uitputting van het budget.