Sociale steun en voordelen

Sociale correctie op de algemene milieubelasting

Uit sociale overwegingen en rekening houdend met de afvalproductie van alleenstaande belastingplichtigen ouder dan 70 jaar, wordt een vermindering op de algemene milieubelasting van 12,50 euro toegekend. Deze vermindering zal automatisch verrekend worden op de aanslagbiljetten. 
Belastingreglement sociale correctie op de algemene gemeentelijke milieuheffing

Aanvraag school- en studietoelage

Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit. Om in aanmerking te komen voor de toelage moet de leerling of student les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van je gezin. Alle info en online aanvragen kan via www.studietoelagen.be.

Sociaal tarief voor elektriciteit en gas 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een gunstiger tarief voor personen of gezinnen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde. Het biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief dat er is op de leveranciersmarkten voor elektriciteit en aardgas. De CREG legt om de 6 maanden de prijs vast. Meer info over bedragen, rechthebbenden en hoe te verkrijgen vind je terug op www.creg.be.

Sociaal tarief voor telefonie en internet

De meeste operatoren zijn verplicht om aan sommige categorieën van begunstigden specifieke tariefvoorwaarden te bieden. Op je factuur kan je zien bij welke operator je bent aangesloten. Als je denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, kan je een aanvraag indien bij de telecommunicatieoperator van je keuze. Alle info en voorwaarden over dit sociaal tarief zijn terug te vinden op www.vlaanderen.be of www.bipt.be.

Vrijstelling van verkeersbelasting

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kan je een vrijstelling van de verkeersbelasting (VKB) en belasting op inverkeerstelling (BIV) aanvragen. Voorwaarden, procedure en info zijn terug te vinden op www.vlaanderen.be.