Schuldhulpverlening

Als je geen overzicht meer hebt over je schulden of als je niet meer weet hoe je alles nog kunt betalen dan kan je beroep doen op schuldhulpverlening.
Wacht niet tot de gerechtsdeurwaarder aan de deur staat! Wees niet bang om contact op te nemen. Beter te vroeg dan laat!

Procedure

Als je betalingsmoeilijkheden hebt of de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, kan je bij de Sociale dienst terecht voor een eerste verkennend gesprek. Tijdens een gesprek met een maatschappelijk werker wordt je financiële situatie bekeken. We werken op basis van vertrouwen en vrijwilligheid. De maatschappelijk werker maakt samen met jou een overzicht van je inkomsten, je vaste uitgaven en je schulden. Op basis van je situatie wordt de meest gunstige oplossing gezocht: schuldbemiddeling, budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.

Schuldbemiddeling
Misschien kan met een eenvoudige bemiddeling bij bijvoorbeeld de belastingen of de energieleverancier een afbetalingsplan opgemaakt worden. Schuldbemiddeling betekent dat het OCMW bemiddelt bij de schuldeisers voor een regeling. We doen dat heel vaak als je energieschulden hebt.

Budgetbeheer
Soms is de toestand ernstiger en is langere tijd hulp nodig. 
Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij je inkomen gestort wordt op een budgetbeheerrekening en samen met een maatschappelijk werker beheerd wordt. Je moet bereid zijn je inkomen te laten beheren en goed mee te werken. Je mag zeker geen nieuwe schulden maken. Soms is budgetbeheer noodzakelijk, soms ook niet. We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen houdt.

Collectieve schuldenregeling
Als je maar net uit de vaste kosten geraakt of als je schuldenlast te hoog is, kan het OCMW je helpen om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Dat is een regeling via de Arbeidsrechtbank. Meestal wordt dan een advocaat aangesteld om te bemiddelen bij de verschillende schuldeisers. Bijna alle procedures worden stopgezet. Mocht er geen akkoord mogelijk zijn dan zal de rechtbank een regeling opleggen. Al je inkomsten (loon, werkloosheid, ziekte, vakantiegeld ...) moeten op de rekening van de schuldbemiddelaar gestort worden. Die geeft je dan een leefgeld.