Met pensioen

Na een actieve loopbaan kan je vanaf de leeftijd van 65 jaar genieten van een rustpensioen. Dat kan ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je jarig bent geweest.

Hoe je pensioen aanvragen?

  • je kan je pensioen elektronisch aanvragen
  • je kan ook terecht bij de pensioendienst
  • als werknemer in de privé-sector of als zelfstandige kan je na afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken

mypension.be

Op mypension.be vind je een overzicht van alle gegevens over je wettelijk pensioen in je persoonlijk online dossier. Je kan er je loopbaangegevens raadplegen, je pensioenbedrag ramen, je pensioen plannen en eventuele betalingen raadplegen. 

Pensioen bij scheiding

In bepaalde gevallen heb je bij een scheiding recht op een deel van het pensioen van je ex-partner.

Overlevingspensioen

Bij overlijden van je partner, kan  je een overlevingspensioen aanvragen dat berekend wordt op de beroepsactiviteit van je overleden partner.

Werken tijdens je pensioen

Als gepensioneerde mag je een beroepsactiviteit met beperkt inkomen combineren met je pensioen.

 

Met al je vragen over pensioenen kan je terecht op de pensioenlijn op het gratis nummer 1765.