Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan wie de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. 

Wanneer iemand vanaf de leeftijd van 65 een pensioen aanvraagt of wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of hij recht heeft op een IGO op voorwaarde dat 90 procent van de uitbetaalde pensioenen lager is dan het basisbedrag of verhoogd basisbedrag van de IGO. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst.

De inkomensgarantie voor ouderen wordt toegekend na een grondig onderzoek en na eventuele aftrek van de aanwezige bestaansmiddelen. Je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Als de aanvraag aanvaard wordt, zal je een bedrag ontvangen dat rekening houdt met je gezinssituatie. 

Alle informatie vind je op de website van de Federale Pensioendienst.