Melding van tijdelijke afwezigheid

Elke persoon moet ingeschreven worden in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het is ook die gemeente waar je terecht moet voor officiële documenten (bv. identiteitskaart, rijbewijs).

Als je tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft moet je de dienst Burgerzaken daarvan op de hoogte brengen. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan één jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met je gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan één jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Procedure

Je moet je tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst Burgerzaken. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan één jaar duren. Je kan de afwezigheid eenmalig verlengen met één jaar. Na die periode kan het gemeentebestuur aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan zes maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is.

Tarief

gratis