Adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuw adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je daarvan aangifte doen.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven nadat je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Je kan je adreswijziging aangeven bij de dienst Burgerzaken.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk je hoofdverblijfplaats hebt op het aangegeven adres. Na deze controle wordt je ingeschreven op je nieuw adres en wordt je uitgenodigd om je identiteitskaart te laten aanpassen op de dienst Burgerzaken.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen

  • je elektronische identiteitskaart met pincode

Tarief

gratis