Beslissingen omgevingsvergunning

Referentie: OMV_2022069740
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft in de zitting van 22 december 2022 een beslissing genomen over een omgevingsvergunning ingediend door THIENPONT J.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2022143206
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 9 januari 2023 een beslissing genomen over een omgevingsvergunning ingediend door VERGALLE A.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2022121220
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 9 januari 2023 een beslissing genomen over een omgevingsvergunning ingediend door CATTEEUW T.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2022116065
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 9 januari 2023 een beslissing genomen over een omgevingsvergunning ingediend door FLUVIUS
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2022073286
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 9 januari 2023 een beslissing genomen over een omgevingsvergunning ingediend door VAN DEN BOOGAERDE J.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2022129205
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 23 januari 2023 een beslissing genomen over een omgevingsvergunning ingediend door DE CLERCQ L.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.