Nutsvoorzieningen

Een woning is pas comfortabel wanneer ze een aantal basisvoorzieningen heeft zoals een aansluiting op het elektriciteits- en gasnet, de waterleiding, de riolering ... 

Dit zijn de distributeurs van water, elektriciteit, gas en kabeltelevisie op het grondgebied van Maarkedal. Je kan bij hen terecht voor aanvragen of bij panne.

Sinds de vrijmaking van de markt is er een grote keuze aan leveranciers die elektriciteit, gas, televisie en telefonie aanbieden. Websites zoals de Vlaamse Regulariseringsintantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, Energiekampioen.be of Aanbieders.be maken je wegwijs in het grote aanbod.

 Vervoerspijpleidingen ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

In Maarkedal liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Fetrapi.

 Werken in het vooruitzicht? Meld je plannen!

Heb je werken in het vooruitzicht, dan moet je je plannen melden aan de netbeheerders. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van KLIM of KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadigingen te vermijden.