Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) biedt materiële hulpverlening aan personen die een asielaanvraag hebben ingediend bij Dienst Vreemdelingenzaken. Eens een asielaanvraag geregistreerd is bij Dienst Vreemdelingenzaken, krijgt de aanvrager een opvangplaats in een collectief opvangcentrum. Dit zijn grote centra met vaak enkele honderden bedden. Om de integratie te bevorderen en overbevolking in dergelijke centra te voorkomen, worden de asielzoekers na vier maanden doorverwezen naar een lokaal opvanginitiatief in een gemeente. In Maarkedal worden asielzoekers opgevangen in het oude stationsgebouw, aan de Stationsberg in Etikhove. Het gaat momenteel om vijf plaatsen. 

De materiële hulp in het LOI bestaat uit het voorzien van huisvesting, voeding en kledij, medische verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale begeleiding evenals uitleg en bijstand over de asielprocedure. De Sociale dienst staat in voor deze begeleiding en opvolging.

Voor wie?

De opvang is voorzien voor personen die een lopende asielaanvraag bij Dienst Vreemdelingenzaken. Er zijn in Maarkedal plaatsen voorzien voor vijf alleenstaande mannen. 

Voorwaarden?

  • toewijzing moet gebeuren via Fedasil
  • personen die een asielaanvraag hebben lopen

Procedure

Eens de asielzoeker gehuisvest is in het LOI, zal de maatschappelijk werker een begeleiding opstarten om de persoon wegwijs te maken in Maarkedal. De begeleiding duurt zolang de asielaanvraag lopende is.