Mantelzorgtoelage

Sta jij in voor de thuisverzorging van een zorgbehoevend persoon? Dan kom je misschien in aanmerking voor een mantelzorgtoelage!

Voorwaarden

De verzorger én de zorgbehoevende wonen en verblijven in Maarkedal en de zorgbehoevende verblijft niet permanent in een residentiële instelling.
De mantelzorgtoelage wordt alleen toegekend als er geen tussenkomst is door de Vlaamse Zorgverzekering.

Bijzondere toekenningsvoorwaarden:

  • De zorgbehoevende is jonger dan 21 jaar:
    De zorgbehoevende geniet een verhoogde kinderbijslag op basis van een verminderde zelfredzaamheid, wat gestaafd wordt door een attest van het kinderbijslagfonds.
  • De zorgbehoevende is 21 jaar of ouder:
    De zorgbehoevende komt in aanmerking bij een score van minstens 30 punten op de BEL-profielschaal, of indien hij over een attest van de FOD Sociale Zekerheid beschikt met een vermindering zelfredzaamheid van ten minste 12 punten.

Tarief

De toelage bedraagt 300 euro voor een volledig verzorgingsjaar. 

Hoe kan je de mantelzorgtoelage aanvragen?

Neem contact op met de Sociale Dienst.
Verzorgers die vorig jaar een toelage ontvingen, worden door ons gecontacteerd.