Sociale huisvesting

Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren woningen of appartementen aan mensen met een bescheiden inkomen. Soms bouwen ze ook zelf woningen. 
In Maarkedal zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief:

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze, eventueel na renovatie of aanpassingswerken, aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden door te verhuren. De eigenaar-verhuurder kan rekenen op een stipte betaling van de huur, de afsluiting van een brandverzekering en het onderhoud vvan de woning. In ruil daarvoor kan het sociaal verhuurkantoor lagere huurprijzen en een langdurig huurcontract aan haar huurder bieden. 
Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw.

Meer info
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen