Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen op naam van de betrokkene vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

  • Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Artikel 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
  • Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Procedure

Je kan je uittreksel uit het strafregister opvragen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat men het correcte model kan afleveren.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie

  • als je geen woon- of verblijfplaats hebt in België
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

Bij de dienst Burgerzaken kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor

  • een andere inwoner mits je een handgeschreven volmacht hebt en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had  en je een bloedverwant bent van de overledene

Tarief

gratis