Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het uittreksel aanvragen

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket of bij het Rijksregister ('Mijn Dossier')

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis