Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

De akte van huwelijk vermeldt

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Je kan een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen

 • een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een huwelijksakte aanvragen:

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken in de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket 

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis