Echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. De akte van echtscheiding vermeldt

 • het aktenummer van de huwelijksakte
 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW)

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van echtscheiding aanvragen

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot

 • de betrokkenen (jezelf en je ex-partner)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket 

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis