Attest van woonst

Het attest van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kan via het e-loket ook een attest van woonst aanvragen met de historiek van al je vorige adressen
of een attest van woonst met de historiek van al je vorige adressen in Maarkedal.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest aanvragen

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket of bij het Rijksregister ('Mijn Dossier')

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis