Attest van leven

Het attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.
Dit document wordt je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen

  • jezelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Naargelang je situatie kan je het attest van leven aanvragen bij

  • de dienst Burgerzaken van je gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft

Je kan het attest van leven ook raadplegen, downloaden en afdrukken via het e-loket of bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

  • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je identiteitskaart

Tarief

gratis