Attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen

  • jezelf (enkel voor je eigen gezin)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest aanvragen

  • aan het loket van de dienst Burgerzaken
  • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket of bij het Rijksregister ('Mijn Dossier')

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

  • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je identiteitskaart

Tarief

gratis