Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest aanvragen

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket of bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

 • je  identiteitskaart

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je identiteitskaart

Tarief

gratis