Wegenwerken Rattepoelstraat

Toelichting project

In 2022 worden de Rattepoelstraat en een deeltje van Hasselstraat, Wijmierstraat en Bogaartsveld grondig onder handen genomen. De oude riolering wordt opengebroken en maakt plaats voor een nieuwe riolering. Zo wordt er plaats gemaakt voor de nutsleidingen, die in de dichtbebouwde zone volledig ondergronds worden gelegd. Na de werken van de nutsmaatschappijen wordt ook het wegdek heraangelegd. 

Op 1 december 2021 vond er een infoavond plaats omtrent de werken. De presentatie kan je hier terugvinden. De toelichting van de afkoppelingswerken wordt visueel mooi en duidelijk in beeld gebracht via onderstaand filmpje:

Filmpje Farys Rattepoelstraat

Planning

De werken werden begin 2022 opgestart. Onderstaande planning geeft het verloop van het project weer:

  • Fase 1: rioleringswerken in de Rattepoelstraat, Wijmierstraat, Bogaertsveld en Hasselstraat

    • tot midden juli 2022

  • Fase 2: nutswerken (enkel in de Rattepoelstraat)

    • eind mei tot begin juli 2022

  • Fase 3: verhardingswerken

    • midden juni tot eind september 2022

Communicatie project

In eerste instantie gebeurt de berichtgeving door de aannemer (Wannijn NV uit Kluisbergen) via brief, hieronder verstaan de we algemene communicatie over de timing/planning, onbereikbaarheid, organisatie omtrent de vuilbakken... De gemeente staat enkel in voor de aanvullende communicatie, dit zal gebeuren via sms. Via deze link kan je je inschrijven voor de SMS-dienst wegenwerken. Zo word je op de hoogte gehouden van last-minute aanpassingen of onvoorziene zaken. Naar mate de werken vorderen, kan je op deze webpagina updates terugvinden van de werken.

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij de dienst Patrimonium via patrimonium@maarkedal.be of 055 33 46 64.