Strooiplan

Samen houden we Maarkedal sneeuw- & ijsvrij

De technische uitvoeringsdienst van Maarkedal staat samen met vier loonwerkers in voor het bestrijden van ijzel en sneeuw op de gemeentewegen in Maarkedal. Agentschap Wegen en Verkeer neemt de gewestwegen voor haar rekening. De N457 wordt enkel gestrooid ter hoogte van de Schorisseweg tot het kruispunt met Eikenberg. Er wordt niet gestrooid vanaf het kruispunt van Gansbeekstraat met Eikenberg in de richting Schorisse.
Wandel-en fietspaden worden ijs- en sneeuwvrij gemaakt na het strooien van de wegen.

Wanneer wordt er gestrooid?

Indien de voorspellingen het toelaten, beslist men ’s avonds om de komende nacht te strooien. Indien nodig wordt er ’s nachts, op basis van nauwgezette observaties en na overleg, beslist om al dan niet uit te rijden. 
Er wordt bij voorkeur 's nachts om 3 uur gestart zodat de tractoren tegen de ochtendspits van de baan zijn. 

Elke bewoner draagt zijn steentje bij

Het voetpad voor een huis en aangebouwen moet door de eigenaar of bewoner over een breedte van minstens een meter ijs- en sneeuwvrij gemaakt worden. Dit gebeurt het best met een sneeuwschop en veegborstel. Ook aan opritten, oversteekplaatsen en aan haltes voor het openbaar vervoer moet de rand van het voetpad vrijgehouden worden.

Het is belangrijk te weten dat het sneeuwvrij maken van uw voetpad verplicht is en is opgenomen in het politiereglement. Wie zijn stoep niet onderhoudt, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).

Strooidiensten